Privacy

iChoosr doet er alles aan om privacy van alle bezoekers aan www.ichoosr.be en gelieerde websites zoals die van door iChoosr georganiseerde groepsaankopen, te beschermen. Lees de privacy policy aandachtig door, zodat je weet waarvoor en waarom we de informatie gebruiken die je op de website achterlaat. iChoosr volgt bij de behandeling van gegevens zoveel mogelijk de richtlijnen zoals die door de overheid zijn gedefinieerd.

Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze diensten op de website(s) ga je akkoord met het verzamelen, gebruik en (beperkt) doorgeven van jouw informatie zoals in dit privacybeleid is beschreven.

1. DE INFORMATIE DIE WE VAN JOU VERZAMELEN

Als je een van de websites bezoekt of je inschrijft voor een van de groepsaankopen, kan je worden gevraagd om informatie over jezelf te verstrekken zoals jouw naam, adres en contactgegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over jouw gebruik van de website en deelname aan groepsaankopen. Daarnaast bewaren we informatie die je op de website achterlaat, e-­mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

2. HET GEBRUIK VAN JOUW INFORMATIE

De door jou verstrekte informatie is nodig om tot een goed resultaat voor de deelnemers van groepsaankopen te komen. Verder gebruiken en analyseren we de informatie voor administratieve redenen, ondersteuning van de diensten en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze diensten. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact met jou op te nemen inzake jouw mening over onze diensten, en je zo nu en dan op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de website of onze diensten. Ook kunnen wij jouw informatie gebruiken om je op de hoogte te brengen van onze andere diensten en producten die wellicht interessant voor jou kunnen zijn. Hiervoor kunnen we direct marketing gebruiken, maar we kunnen ook telefonisch contact met jou opnemen en een sms bericht of e-­mail sturen. Indien je dit niet op prijs stelt, dan kan je ons daarvan altijd op de hoogte brengen en zal iChoosr dit uiteraard respecteren. Voor de behandeling en bescherming van jouw persoonlijke gegevens volgt iChoosr in ieder land waar wij actief zijn de door de overheid vastgelegde richtlijnen.

3. TOEGANG TOT EN HET BIJWERKEN VAN GEGEVENS

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is iChoosr. Je hebt op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt binnen vier weken nadat iChoosr het verzoek daartoe van Deelnemer heeft ontvangen.

4. BESCHIKBAAR STELLEN VAN JOUW INFORMATIE AAN DERDEN

iChoosr zal jouw gegevens niet delen met anderen tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven tijdens de inschrijving of als de wet ons daartoe verplicht. Deze toestemming kan dus gelden voor de winnende leverancier van een groepsaankoop of een medeorganisator.

5. HET BEHOUD VAN DE VEILIGHEID EN VAN GEGEVENS

De informatie die je ons verstrekt wordt opgeslagen op onze servers. iChoosr maakt gebruik van backup-­en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om jouw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de wet het ons voorschrijft.

6. COOKIEBELEID

Alle informatie omtrent het gebruik van cookies op deze website vind je in onze cookieverklaring.

7. VERANDERINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Veranderingen, van welke aard dan ook, in onze Privacy Policy zullen op onze website openbaar worden gemaakt. Raadpleeg deze verklaring dan ook regelmatig.

8. CONTACT

Voor vragen over privacy kan je contact opnemen met onze privacy officer via privacy@ichoosr.com. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.