Waarom (niet) kiezen voor groene stroom ?

In een wereld waar duurzaamheid en milieubewustzijn steeds meer aandacht krijgen, is de term “groene stroom” vast geen onbekende voor je. Maar wat betekent het precies? En waarom zou je ervoor kiezen?

 

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare en duurzame energiebronnen, zonder dat schadelijke broeikasgassen vrijkomen. Deze bronnen zijn natuurlijke energiebronnen zoals zonlicht of wind, die in principe nooit opraken.

 

Het principe van een “groen” energiecontract

Heb je een “groen” energiecontract? Dan wil dat zeggen dat je energieleverancier evenveel groene stroom opwekt of aankoopt als de hoeveelheid elektriciteit die jij verbruikt.

De Vlaamse energiewaakhond VREG houdt toezicht op deze praktijk. Je kan dit ook zelf nakijken via de VREG-Groencheck.

 

Is groene stroom duurder dan andere energie?

Nee! Enkele energieleveranciers rekenen extra kosten aan voor het leveren van groene energie, maar via de groepsaankoop energie  kan je een voordelig energiecontract afsluiten met 100% Belgische groene stroom. Zo draag je bij aan een beter milieu zonder extra te betalen.

Lees ook: Deze garanties biedt de groepsaankoop energie

 

Soorten groene stroom uit hernieuwbare bronnen

Groene stroom kan uit verschillende bronnen opgewekt worden:

  • De stralende werking van de zon (zonne-energie)

Zonne-energie is de meest bekende vorm van groene stroom die je ook zelf kan opwekken. In Vlaanderen zijn er al meer dan 800.000 zonnepanelen-installaties. Hiermee staan we in de top 3 in Europa op vlak van opgewekte energie per inwoner!

Je ziet zonnepanelen dan ook meer en meer in het straatbeeld, op daken van bedrijfspanden en op het dak van je buurman om de hoek. Het principe is eenvoudig: fotovoltaïsche panelen zetten zonnestralen direct om in elektriciteit.

Lees ook: Hoe werken zonnepanelen (en hoe kan je ermee besparen)

  • De kracht van de wind (wind-energie)

Windturbines, op land of in zee, zijn een andere belangrijke bron van groene stroom. Terwijl de windmolens draaien, zetten ze de kinetische energie van de wind om in elektriciteit, zonder uitstoot van broeikasgassen.

In 2050 streeft men naar een productie van 300 GigaWatt via windparken op de Noordzee, goed voor groene stroom voor 300 miljoen Europese huishoudens.

In België is windenergie in opmars en vertegenwoordigde het al 42% van alle groene energie die in België geleverd wordt (bron: VREG dashboard).

  • Het effect van stromend water (waterkracht)

Stromend water kan ook worden omgezet in elektriciteit via stuwdammen en hoogteverschillen tussen stuwmeren en rivieren. Hoewel in België minder prominent aanwezig, is waterkracht wereldwijd de belangrijkste groene energiebron.

  • Warmte uit de dieptes van de aarde (Geothermie)

Aardwarmte biedt een continue bron van groene energie. Het is gebaseerd op warmte die diep onder het aardoppervlak wordt opgeslagen. Hoewel de boorkosten hoog kunnen zijn, biedt het potentieel voor verwarming van huizen en elektriciteitsproductie zonder CO2-uitstoot.

  • Energie uit organisch materiaal (biomassa)

Biomassa omvat organisch materiaal zoals hout, stro en gewassen. Door dit materiaal te verbranden, vergassen of vergisten, kan energie worden opgewekt. Hoewel het potentieel heeft als CO2-neutrale bron, moeten we er zorgvuldig mee omgaan.

Planten en bomen zetten tijdens hun levensduur CO2 uit de atmosfeer om in zuurstof, maar tijdens verbranding komt er CO2 vrij. Daarom is het belangrijk om de planten lang genoeg te laten leven vooraleer ze om te zetten in biomassa en ook bossen goed te beheren, zodat ze de kans hebben om zich voortdurend te hernieuwen.

 

Wil je weten hoe Vlaanderen (en jouw gemeente) het doet op vlak van groene energie? Lees dan: “Groene energie in Vlaanderen: zijn we op de vooravond van een revolutie?” of check dit dashboard van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voor uitgebreide statistieken en informatie rondom premies en maatregelen.

 

Kernenergie: een controversiële kwestie

Bij het opwekken van kernenergie komt geen CO2 vrij, maar toch wordt de elektriciteit opgewekt door kerncentrales niet meegerekend in de koepelterm ‘groene stroom’. Dit heeft vooral te maken met de potentiële impact van kernenergie op het leefmilieu.

Kernafval brengt complexe lange termijn uitdagingen met zich mee. Wetenschappers zijn nog steeds op zoek naar een goede opslagmethode. Bovendien nemen bij een ongeval de gevolgen voor het leefmilieu en de gezondheid van de omwonenden dramatische proporties aan.

Kerncentrales produceren evenwel efficiënt energie, zonder CO2-uitstoot. Zo kan één kerncentrale gemakkelijk een vermogen van 1000 à 1500 MegaWatt hebben. Om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken, stoten andere niet-hernieuwbare energiebronnen gemiddeld 389 ton CO2 uit. Dat kan tellen!

 

Waarom kiezen voor groene stroom?

Het is niet nodig om geitenwollen sokken te dragen om voor groene stroom te kiezen! Kiezen voor een energiecontract met groene stroom draagt bij aan de groei van duurzame energie in ons land, zonder dat jij je levensstijl hoeft aan te passen. Wil je een stap verder gaan? Overweeg dan zonnepanelen.

De overheden duwen ons meer en meer richting elektrische wagens en warmtepompen. Door de groeiende focus op elektrificatie en duurzaamheid, speelt groene stroom een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Het besef is er meer en meer dat we allemaal moeten samenwerken om de energietransitie te versnellen. 

Lees ook: Energietransitie: wat is het en hoe kun je zelf iets doen?

 

Geschreven door Muriel, experte bij iChoosr

 

Beginnen de green vibes te kriebelen? 

Twijfel niet langer, neem deel aan groene energie-initiatieven zoals groepsaankopen voor zonnepanelen en groene energiecontracten. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook voordeliger zijn voor jouw portemonnee. Kies bewust, maak een positieve impact en omarm de wereld van groene stroom!

Lees ook deze berichten:

Zonnepanelen huren of kopen? Deel II
04-09-2023 • Categorie: Nieuws

Zonnepanelen huren of kopen? Wij deden het uitzoekwerk voor jou! Lees hier het tweede overzicht van de verschillende financiële regelingen.

Zonnepanelen huren of kopen? Deel I
04-09-2023 • Categorie: Nieuws

Zonnepanelen huren of kopen? Wij deden het uitzoekwerk voor jou! Lees hier het eerste overzicht van de verschillende financiële regelingen.

Meest gestelde vragen over groepsaankoop energie
04-09-2023 • Categorie: Energie

Meedoen aan een groepsaankoop is in dat geval een slimme manier om te besparen op je energiekosten. We begrijpen dat ondersteuning hierbij handig is zodat jij de juiste keuze maakt. Daarom sommen wij hier de meest gestelde vragen op over de groepsaankoop energie van voorbije deelnemers.